Nyckelpigan/Myran

Barnen på förskolan är i åldrarna 1-5 år. De yngre barnen är på Nyckelpigan och de är indelade i två mindre grupper, Nyckelpigan Röd och Nyckelpigan Grön. De äldre barnen är på Myran.

Barnens intressen och förmågor ligger till grund för verksamhetens utformning. Under dagarna delar vi upp barnen i mindre grupper och vi arbetar med projekt utifrån barnens intressen. I projekten ingår både skapande, utevistelse, matematik, språk, teknik och naturvetenskap och mycket mer.

Rollek Läshörna

Rollek Täljstenens innemiljö

Leken är en mycket viktig del i barns utveckling och lärande och vi arbetar aktivt med samspelet mellan barnen. I leken och dom vardagliga situationerna ges många möjligheter för barnen att utveckla det sociala samspelet med varandra och vuxna. Pedagogerna deltar som förebilder och finns där för att stötta barnen.

3 september 2018