Nyckelpigan/Myran

Barnen på förskolan är i åldrarna 1-5 år. De yngre barnen är på Nyckelpigan och de äldre barnen är på Myran. På Myran är barnen uppdelade i tre små grupper en stor del av dagen.

Barnens intressen och förmågor ligger till grund för verksamhetens utformning. Under dagarna delar vi upp barnen i mindre grupper och vi arbetar med projekt utifrån barnens intressen. I projekten ingår både skapande, utevistelse, matematik, språk, teknik och naturvetenskap och mycket mer.

Rollek Läshörna

Rollek Täljstenens innemiljö

Leken är en mycket viktig del i barns utveckling och lärande och vi arbetar aktivt med samspelet mellan barnen. I leken och dom vardagliga situationerna ges många möjligheter för barnen att utveckla det sociala samspelet med varandra och vuxna. Pedagogerna deltar som förebilder och finns där för att stötta barnen.

Uppdaterad: