Vår förskola

Täljstenens förskola ligger i Eriksberg.

Vi inspireras av Stadsskogen (som ligger i anslutning till förskolan) som ger barnen inblick i naturens och årstidernas kretslopp.

Täljstenens förskola arbetar utifrån en gemensam värdegrund. Vi vill att alla, barn föräldrar
och personal ska komma till förskolan med glädje. Verksamheten ska präglas av glädje att lyckas, glädje att utforska och upptäcka och glädje att lära. Barnens intressen och behov är utgångspunkten i vårt arbete.

förskolans gård.JPG

Uppdaterad: