Måltider

Måltidsservice driver köket och den som är ansvarig i köket heter Ljilja Milicevic och nås på telefonnummer 018-727 83 03.

22 september 2017