Mål och styrdokument

Vi ska med god kvalité och hög måluppfyllelse erbjuda en verksamhet som är utvecklande och lustfylld för ditt barn.

För att säkerställa det styrs vår verksamhet av flera mål-och styrdokument. Förskolan har sedan 1998 ett nationellt styrdokument i Läroplan för förskolan (Lpfö 18) 
Här kan du läsa mer om dem.