Verksamhet & pedagogik

Verksamheten på Täljstenens förskola ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn.

Genom att vi arbetar utifrån en gemensam värdegrund stimulerar och utmanar vi barnen att utveckla självständighet och tillit till sin egen förmåga. Vi fokuserar på en gemensam kunskapssyn:
• Lärande genom lek
• Barnen får upptäcka själva
• Lära av varandra
• Pedagogerna är goda förebilder
• Fokusera på vad barnen kan

nyckelpigga.JPGbrandbil.JPGHare.JPGIMG_0863.JPG

Uppdaterad:

Andra sidor under: Verksamhet & pedagogik