Samverkan med vårdnadshavare - för barnets bästa

En god samverkan mellan förskola och hem är en framgångsfaktor i barnens lärande och utveckling.

Riktlinjer för en god samverkan mellan förskola och vårdnadshavare, för att skapa förståelse, samsyn och tydlighet i vad samverkan mellan förskolan och hemmet innebär.

Folder Samverkan med vårdnadshavare - för barnets bästa (PDF, 1 MB)

Collaboration with Guardians – for the Child's Sake (PDF, 1 MB)

Uppdaterad: