Våra strategiska utvecklingsområden 2018-2022

Inom våra förskolor arbetar vi fokuserat med utvecklingsområden under några år tills de är ordentligt förankrade och ingår naturligt i förskolornas arbete.

Utmärkande för dem är att de ger en gemensam riktning, är en långsiktig process och ska stötta det kollegiala lärandet.
För perioden 2018-2022 arbetar vi med begreppen Undervisning i förskolan och Digitalisering för lärande som förts in i förskolans nya läroplan. Med digitalisering för lärande avser vi både medarbetares och förskolebarnens utveckling.  

 

Uppdaterad: