Professionsfördjupande kurs, 7,5 hp, riktad till förskollärare

Kursen prövas i pilotform under läsåret 2018-2019 och riktar sig till verksamma förskollärare med uppdrag som utvecklingsgruppsledare.  Den genomförs i samarbete med Uppsala universitet och innebär 7,5 hp studier kring bland annat ledarskap. I kursen ingår även att delta i utvärdering av piloten, som utformas i nära samarbete med professionen. 

 

Uppdaterad: